Mielenterveyden ongelmien ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn on panostettava enemmän. Mielen hyvinvoinnin edistämiseen laitettu euro maksaa itsensä viisinkertaisesti takaisin. Esimerkiksi  mielenterveyden ensiaputaitojen opettaminen on mahdollistettava kaikille ja mielenterveystaidot tulisi kuulua opetussuunnitelmaan kaikilla koulutusasteilla.  Tarvitaan myös enemmän määrärahoja ja tekoja uusien kansansairauksien, kuten masennuksen ennaltaehkäisyyn. Palveluja tulee olla helposti saavutettavia ja digitaalisuutta hyödyntää  yhä enemmän, jotta ihminen saa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder