Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö

Mielenterveyden ongelmien ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn on panostettava enemmän. Mielen hyvinvoinnin edistämiseen laitettu euro maksaa itsensä viisinkertaisesti takaisin. Esimerkiksi  mielenterveyden ensiaputaitojen opettaminen on mahdollistettava kaikille ja mielenterveystaidot tulisi kuulua opetussuunnitelmaan kaikilla koulutusasteilla.  Tarvitaan myös enemmän määrärahoja ja tekoja uusien kansansairauksien, kuten masennuksen ennaltaehkäisyyn. Palveluja tulee olla helposti saavutettavia ja digitaalisuutta hyödyntää Read more…